Digitale competenties

digitale media &
digitale toepassingen gebruiken

Informatiegeletterdheid

digitale informatievaardigheden
toepassen

Computational thinking

digitale systemen &
computationeel denken en handelen

Mediawijsheid

invloed van media, regels van de digitale wereld & mediagedrag