Onderwijsverstrekkers zijn vrij om te beslissen binnen welke vakken/leergebieden ze welke eindtermen realiseren. Voor provinciale scholen is er een bundel “ICT en media” samengesteld met zowel vakgebonden eindtermen als transversale eindtermen.
Ter info: blogartikel “Nieuwe eindtermen: wat staat er in over ICT, mediawijsheid en computationeel denken?”