Waarom begrijpt een computer maar twee getallen: nul en één?

  • Omdat een computer gemaakt is van onderdelen, die allemaal minuscule kleine schakelaars zijn. En een schakelaar kan “aan” (1) of “uit” (0) zijn.

Wat is een bit?

  • Een bit is de kleinste eenheid van informatie die ofwel gelijk is aan 1 (schakelaar “aan” ) ofwel gelijk is aan 0 (schakelaar “uit”).

Wat wil je bereiken?
Leerlingen begrijpen waarom een computer slechts twee getallen kent en definiëren een bit als de kleinste eenheid van informatie.