Wat is een bestandsformaat en hoe herken je een bestandsformaat?

 • Het bestandsformaat is de vorm waarin een bestand wordt opgeslagen en is te herkennen aan de extensie, dit zijn de tekens die achter de punt in de bestandsnaam staan.

zoals

 • een tekst kan worden opgeslagen in het formaat docx, txt, pdf, …
 • een foto kan worden opgeslagen in het formaat jpg, png, gif, …
 • een video kan worden opgeslagen in het formaat mp4, mov, …
 • een audio kan worden opgeslagen in het formaat mp3, wav, …

Welke bestandsformaten kan een programma/app gebruiken?

 • De bestandsformaten die een programma/app kan openen, bewerken en bewaren zijn vastgelegd in de code van de software en zijn beperkt in aantal.

zoals

 • MS Word kan o.a. teksten openen in het formaat docx en txt.
 • Acrobat Reader kan enkel teksten openen in het formaat pdf.
 • Een galerij-app kan o.a bestanden in jpg, png, gif en mp4 tonen.

Wat is bestandsconversie?

 • Bij het converteren wordt een bestand in een ander bestandsformaat omgezet. In veel programma’s zijn bestanden op te slaan in een ander formaat via “Opslaan Als” of “Exporteren”.

zoals

 • Een mp4-bestand maken van een presentatie in MS PowerPoint.
 • Een jpg-bestand maken van een dia in MS PowerPoint.
 • Een pdf-bestand maken van een tekstdocument in MS Word.


Wat wil je bereiken?
Leerlingen begrijpen dat er verschillende soorten bestandsformaten zijn en dat toepassingssoftware slechts welbepaalde bestandsformaten kan openen, bewerken en opslaan (eventueel als een ander bestandsformaat).