Ik onderscheid de bouwstenen van digitale systemen.

Beneden de verwachting

Ik herken een beperkt aantal onderdelen van een digitaal systeem.

Benadert de verwachting

Ik herken onderdelen van een digitaal systeem.

Volgens de verwachting

Aan de hand van gelijkaardige voorbeelden uit de les leg ik onderdelen van een digitaal systeem uit.

Overstijgt de verwachting

Aan de hand van gelijkaardige voorbeelden uit de les en eigen voorbeelden leg ik onderdelen van een digitaal systeem uit.

Subdoel eindterm basisgeletterdheid
Ik benoem de onderdelen van digitale systemen die ik regelmatig gebruik.