Wat hebben patronen met computationeel denken te maken?

  • Wanneer je een patroon herkent in een probleem, kan je het probleem sneller oplossen omdat je door patroonherkenning voorspellingen kan doen.

Herken jij patronen in het dagelijkse leven?

Denk aan:

  • seizoenen, tanden poetsen, muziekrefrein, opbouw van de autonummerplaat, …

Herken jij patronen in je studie?

Denk aan:

  • lessenrooster, getalreeksen in wiskunde, opbouw van een tekst (titel, subtitel, paragraaf, zin), reeksen automatisch doorvoeren in een rekenblad, …

Waarvoor worden patronen gebruikt?

Denk aan:

Kan je patronen vervolledigen?

  • Reeksen met cijfers en figuren

Enkele sites waarop je terecht kan:  testjezelf.vdab.betestandmore en  fibonicci.

Wat wil je bereiken?
Leerlingen herkennen offline patronen in dagelijkse en praktische situaties en vervolledigen cijfer- en figuurreeksen.

Handboeken/leerplatformen
– Connect IT | ICT 1e graad | Thema 12: Algoritmes [pg. 244-245]

– ftrprf.be | IT&Me | Computationeel denken I – Basis | Patroonherkenning offline

Integratie in wiskunde 1ste graad A
Regelmaat van eenvoudige patronen en schema’s  –  WeZoozAcademy