Welk verband is er tussen creëren en computationeel denken?

 • Bij creëren is programmeren niet het doel op zich, maar de vaardigheid die je in staat stelt iets wat je hebt bedacht ook zelf te maken. Dat iets kan digitaal, niet-digitaal of een combinatie van beide zijn: game, website, app, storrytelling, tekening in augmented reality, …

Welke vaardigheden oefen je in bij creëren?

 • Stapgewijs naar de oplossing
  Leerlingen lossen problemen op volgens een vaste werkwijze.
 • Creatief denken
  Leerlingen bedenken zelf wat ze maken, schrijven een eigen verhaal, ….
 • Logisch redeneren
  Leerlingen ontwikkelen het vermogen om problemen te analyseren en de juiste antwoorden te vinden.
 • Decompositie
  Leerlingen splitsen de opdracht op in deelopdrachten.
 • Abstractie
  Leerlingen komen tot de kern van de zaak en focussen niet op details.
 • Algoritmes ontwerpen
  Leerlingen ontwerpen voor iedere deelopdracht een stappenplan.
 • Algoritmes toepassen
  Leerlingen creëren wat ze bedacht hebben aan de hand van het stappenplan.
 • Debuggen
  Leerlingen sporen eventuele fouten op en verbeteren deze.

Er is online heel wat leermateriaal ter beschikking gesteld in verband met computationeel denken. In deze veelheid zijn er hieronder enkele voorgesteld in verband met creëren. Niet om deze naar voren te schuiven als ‘de beste’, wel om op een eenvoudige manier op korte tijd aan de slag te kunnen gaan.

Tekenen in Augmented Reality

Storytelling: maak een echte animatiefilm

GameStudio: maak je eigen game

Wat wil je bereiken?
Leerlingen ervaren dat computationeel denken niet een doel op zich is, maar een middel dat hen in staat stelt om iets wat ze hebben bedacht ook zelf te maken. Ze zijn niet alleen consument maar ook producent.