Wat is plugged programmeren?

 • CS Plugged (Computer Science Plugged) is de naam van de methode om te leren programmeren met computertechnologie en biedt de mogelijkheid om algortimes te ontwerpen om problemen digitaal op te lossen.

Digitaal programmeren is het middel bij uitstek om de concepten van het computationeel denken onder de knie te krijgen. 

Welke vaardigheden oefen je in bij plugged programmeren?

Bij leerlingen van de eerste graad is het aangeraden om te beginnen met visueel programmeren .
Er zijn verschillende online grafische programmeeromgevingen waarvan er hieronder enkele zijn voorgesteld. Niet om deze naar voren te schuiven als ‘de beste’, wel om op een eenvoudige manier op korte tijd aan de slag te kunnen gaan.

 • Stapgewijs naar de oplossing
  Leerlingen lossen problemen op volgens een vaste werkwijze.
 • Logisch redeneren
  Leerlingen ontwikkelen het vermogen om problemen te analyseren en de juiste antwoorden te vinden.
 • Decompositie
  Leerlingen splitsen het probleem op in kleinere deelproblemen.
 • Abstractie
  Leerlingen komen tot de kern van de zaak en focussen niet op details.
 • Algoritmes ontwerpen
  Leerlingen verwerken de sequentiestructuur, de herhalingsstructuur en de keuzestructuur in hun algoritmes.
 • Visualiseren van algoritmes
  Leerlingen schrijven de instructies in tabelvorm / grafische code.
 • Patroonherkenning
  Leerlingen herkennen patronen en vertalen dit naar een herhalingsstructuur in het algoritme.
 • Algoritmes toepassen
  Leerlingen voeren programma’s uit (running).
 • Debuggen
  Leerlingen sporen eventuele fouten op en verbeteren deze.

Blockly games

Online simulator van Dwengo

Scratch

Wat wil je bereiken?
Leerlingen passen eenvoudige zelf ontworpen algoritmes toe om digitale problemen op te lossen en verwerken in het algoritme de sequentiestructuur, de herhalingsstructuur en de keuzestructuur.