Welke stappen onderneem je bij het aanpakken van een probleem?

 • Probleemdefinitie

Welk probleem moet worden opgelost?
voorbeeld: bereken de oppervlakte van een rechthoek

 • Analyse van de opdracht
 • Welke gegevens zijn er ter beschikking vanuit de probleemdefinitie?
  voorbeeld: rechthoek
 • Welke gegevens moeten nog worden opgevraagd (input)?
  voorbeeld: lengte en breedte
 • Welke (tussen)stappen zijn er nodig om tot de oplossing te komen (verwerking)?
  voorbeeld: oppervlakte = lengte * breedte
 • Welk resultaten moeten worden worden getoond (output)?
  voorbeeld: oppervlakte
 • Algoritme ontwerpen

Maak een stappenplan om tot de oplossing te komen. De volgorde van je stappen is zeer belangrijk en de stappen moeten ook efficiënt zijn. In zo weinig mogelijk stappen tot de oplossing komen is het doel. Maak het stappenplan overzichtelijk (en visueel) door de stappen in een lijst, tabel of schema weer te geven.
voorbeeld:
– VRAAG: lengte = “Geef de lengte van de rechthoek in cm.”
– VRAAG: breedte = “Geef de breedte van de rechthoek in cm.”
– oppervlakte = lengte * breedte
– TOON: “De oppervlakte van de rechthoek in cm² = “ + oppervlakte

 • Codering: omzetten van het algoritme in programmeercode (enkel ingeval een digitaal systeem het algoritme moet uitvoeren)
 • Testfase: lost het algoritme/programma het probleem op, zoniet stuur bij en test opnieuw (debuggen)
 • Documenteren van het programma

Zorg er voor dat jij of andere mensen het programma (later nog) begrijpen en voeg bij ingewikkelde programmeercode commentaren toe.

Wat wil je bereiken?
Leerlingen volgen een vaste werkwijze bij het oplossen van problemen.

Handboeken
– Connect IT | ICT 1e graad – Thema 12: Een probleem! Los jij het op? [pg. 219 – 223]