Wat is unplugged programmeren?

 • CS Unplugged (Computer Science Unplugged) is de naam van de methode om te leren programmeren zonder computers en biedt de mogelijkheid om algortimes te ontwerpen om problemen niet-digitaal op te lossen.

Waarom unplugged programmeren een goede voorbereiding is op plugged programmeren?

 • Doordat leerlingen bij het uitvoeren van de opdrachten in de huid kruipen van een robot en/of van een programmeur worden de principes van programmeren en de werking van een digitaal systeem helder en tastbaar voor hen.

Welke vaardigheden oefen je in bij unplugged programmeren?

 • Stapgewijs naar de oplossing
  Leerlingen lossen problemen op volgens een vaste werkwijze.
 • Logisch redeneren
  Leerlingen ontwikkelen het vermogen om problemen te analyseren en de juiste antwoorden te vinden.
 • Decompositie
  Leerlingen splitsen het probleem op in kleinere deelproblemen.
 • Abstractie
  Leerlingen komen tot de kern van de zaak en focussen niet op details.
 • Algoritmes ontwerpen
  Leerlingen ontwerpen stappenplannen bestaande uit een sequentie van instructies (en controlestructuren).
 • Visualiseren van algoritmes
  Leerlingen schrijven de instructies in tabelvorm / grafische code.
 • Patroonherkenning
  Leerlingen herkennen patronen en vertalen dit naar een herhalingsstructuur in het algoritme.
 • Algoritmes toepassen
  Leerlingen besturen een menselijke robot door het algoritme te laten uitvoeren of zelf uit te voeren.
 • Debuggen
  Leerlingen sporen eventuele fouten op en verbeteren deze.

Er is online heel wat leermateriaal ter beschikking gesteld in verband met computationeel denken. In deze veelheid zijn er hieronder enkele voorgesteld in verband met unplugged programmeren. Niet om deze naar voren te schuiven als ‘de beste’, wel om op een eenvoudige manier op korte tijd aan de slag te kunnen gaan.

Hagelslagrobot: programmeer je juf of meester

Leer robottaal: programmeren met pijltjes en bekers

Papier programmeren: blokfiguurtjes maken

Geheim delen: hoeveel zakgeld ontvangt de klas in het totaal, zonder te weten hoeveel ieder afzonderlijk krijgt

Robot schoonmaker: red de oceaan met algoritmes

Scratch unplugged: computerloos programmeren met Scratch

Wat wil je bereiken?
Leerlingen passen eenvoudige zelf ontworpen algoritmes toe om niet-digitale problemen op te lossen en ervaren hierbij dat een robot de instructies van het algoritme letterlijk uitvoert zoals ze gegeven zijn. Wat betekent dat de programmeur verantwoordelijk is voor hetgeen de robot doet.

Handboeken/leerplatformen
– ftrprf.be | IT&Me | Computationeel denken I – Basis | Logisch denken