Wat doe je bij abstractie en waarom doe je dat?

  • Abstractie is het weglaten van overbodige details met als doel het probleem eenvoudiger te maken zodat het gemakkelijker kan worden opgelost.
    Deze handeling vereist kritisch denkvermogen, aangezien je moet afwegen in hoeverre je het probleem kunt versimpelen

Een voorbeeld: welke kledij neem je mee op reis?

Wat wil je bereiken?
Leerlingen vereenvoudigen een probleem door aandacht te besteden aan de hoofdzaak en overbodige details weg te laten.

Handboeken/leerplatformen
– Connect IT | ICT 1e graad | Thema 12: Algoritmes [pg. 245]