Wat doe je bij computationeel denken?

  • Bij computationeel denken ga je een probleem zo formuleren dat je het ziet zitten om het stap voor stap op te lossen.

Waarvoor kan je computationeel denken in de praktijk gebruiken?

  • Om grotere en ingewikkelde opdrachten uit te voeren en om computers aan het werk te zetten om problemen op te lossen.

Welke technieken pas je toe bij computationeel denken?

  • Opsplitsen, patronen herkennen, vereenvoudigen, stappenplannen (algoritmes) maken.

Wat wil je bereiken?
Leerlingen ontwikkelen het vermogen om problemen (beter) op te lossen.

Handboeken/leerplatformen
– ftrprf.be | IT&Me | Computationeel denken I – Basis | Logisch denken