Sleutelcompetentie/eindterm1e graad A/BET 4.4
Digitale competentie en mediawijsheid
De leerlingen passen een eenvoudig zelf ontworpen algoritme toe om een probleem digitaal en niet-digitaal op te lossen. (transversaal)
Eerste graad A- en B-stroom
 
Problemen digitaal kunnen oplossen vergt inzicht in verschillende principes van het computationeel denken en handelen. (Eindterm 4.4). Inzien hoe een computer werkt en het belang van algoritmen hierin en inzien hoe de computer met informatie omgaat zijn fundamenteel om vat te krijgen op de technologie die steeds verder ons leven binnendringt.
 
Om deze technologie effectief en kritisch te kunnen inzetten, dienen leerlingen het belang in te zien van testen en bijsturen en inzicht hebben in de basisprincipes van programmeertalen om computers aan de slag te laten gaan. Veel van deze principes kunnen unplugged aangeleerd worden. Programmeren, digitaal en niet-digitaal (unplugged, bijvoorbeeld programmeer eens een mens), is het middel bij uitstek om de concepten van het computationeel denken onder de knie te krijgen, de leerlingen gaan concreet aan de slag met de concepten en testen en sturen bij. In de eerste graad leggen we hiervoor een basis.
De leerlingen passen een eenvoudig zelf ontworpen algoritme toe om een probleem digitaal en niet-digitaal op te lossen. (transversaal)
 
Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
- Concepten van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie, algoritmen
- Organisatie, modellering, simulatie en digitale representatie van informatie
- Debuggen (testen en bijsturen)
- Principes van programmeertalen: sequentie, herhalingsstructuur, keuzestructuur
* Procedurele kennis
- Principes van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie, algoritmen
- Principes van organisatie, modellering, simulatie en digitale representatie van informatie
- Principes van debuggen (testen en bijsturen)
- Principes van programmeertalen: sequentie, herhalingsstructuur, keuzestructuur
 
Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren

Tips