Van een algoritme toepassen naar een algoritme zelf ontwerpen

Alle instructies van het algoritme worden in de vorm van een (visueel) stappenplan aangereikt. De leerlingen passen het aangereikte algoritme toe (in functionele contexten). Indien nodig passen zij het algoritme aan.

De instructies van het algoritme worden deels ingevuld in een (visueel) stappenplan. De leerlingen vullen de ontbrekende instructies in, testen het algoritme uit en sturen bij waar nodig.

De leerlingen vullen alle instructies in een leeg (visueel) stappenplan in, testen het algoritme uit en sturen bij waar nodig.De leerlingen ontwerpen zelf het algoritme, maken een (visueel) stappenplan met de instructies, testen het algoritme uit en sturen bij waar nodig.

Van programmeerstructuren toepassen naar programmeerstructuren zelf verwerken in een algoritme

De leerlingen kunnen in een stappenplan een sequentie van instructies, de herhalingsstructuur en de keuzestructuur toepassen.

De leerlingen schrijven een sequentie van doelgerichte instructies uit om een probleem op te lossen.

De leerling herkennen patronen in het probleem en verwerken de herhalingsstructuur in het algoritme.

De leerlingen herkennen verschillende situaties (deelproblemen) in een probleem en verwerken de keuzestructuur in het algoritme.