Ik pas een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen toe.

Beneden de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling pas ik een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen met veel inspanning toe.

Benadert de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling pas ik een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen toe.

Volgens de verwachting

Ik pas een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen zelfstandig toe.

Overstijgt de verwachting

Ik pas een stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen spontaan toe.


Subdoel eindterm basisgeletterdheid
Ik gebruik stappenplannen om niet-digitale activiteiten en handelingen uit te voeren.

Ik pas een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen toe.

Beneden de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling pas ik een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen met veel inspanning toe.

Benadert de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling pas ik een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen toe.

Volgens de verwachting

Ik pas een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen zelfstandig toe.

Overstijgt de verwachting

Ik pas een stappenplan om een probleem digitaal op te lossen spontaan toe.


Subdoel eindterm basisgeletterdheid
Ik gebruik stappenplannen om digitale activiteiten en handelingen uit te voeren.

Ik ontwerp een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen.

Beneden de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling vul ik de ontbrekende stappen van een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen aan.

Benadert de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling ontwerp ik een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen.

Volgens de verwachting

Ik ontwerp zelfstandig een eenvoudig stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen.

Overstijgt de verwachting

Ik ontwerp spontaan een stappenplan om een probleem niet-digitaal op te lossen.


Ik ontwerp een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen.

Beneden de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling vul ik de ontbrekende stappen van een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen aan.

Benadert de verwachting

Met hulp van leraar/medeleerling ontwerp ik een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen.

Volgens de verwachting

Ik ontwerp zelfstandig een eenvoudig stappenplan om een probleem digitaal op te lossen.

Overstijgt de verwachting

Ik ontwerp spontaan een stappenplan om een probleem digitaal op te lossen.