Sinds 1 september 2021 is de verplichting om de eindtermen van de sleutelcompetenties 1, 4, 5, 7, 13, 15 en 16 transversaal te realiseren en te evalueren opgeheven. Met als gevolg dat de vakfiches met de inhoudelijke eindtermen een serieuze vereenvoudiging hebben ondergaan. Tegelijk zijn de vakfiches opgesplitst en is er een aparte vakfiche voor de A-stroom en een aparte vakfiche voor de B-stroom.

De vakfiches zijn gebaseerd op de leerplannen openbaar onderwijs.