De eerste graad bevat zowel een A-stroom als een B-stroom met telkens twee leerjaren.

Wie komt in 1A en wie komt in 1B terecht?

De keuze voor een instap in een eerste leerjaar A of een eerste leerjaar B vanuit het basisonderwijs hangt af van het  behaalde getuigschrift basisonderwijs op het einde van het 6e leerjaar.

  • Indien een kind het getuigschrift basisonderwijs ontvangt kan het kind zich enkel inschrijven in een eerste leerjaar A.
  • Zonder getuigschrift basisonderwijs kan het kind enkel inschrijven in een eerste leerjaar B. Ook kinderen die (minstens) 12 jaar zijn/worden in het schooljaar volgend op hun onderwijstraject in het (buitengewoon) basisonderwijs en die geen 6e leerjaar hebben gevolgd (en dus ook geen getuigschrift hebben behaald), kunnen instappen in de B-stroom van het secundair onderwijs.