Doel van de basisopties

In het tweede jaar kiest de leerling één of meerdere basisopties. Dit zijn studieopties, die een brede observatie en gerichte oriëntatie mogelijk maken. Leerlingen proeven op die manier al eens van een bepaalde studierichting zonder dat die bepalend is voor hun verdere studieloopbaan. De basisopties geven de leerlingen de kans om een bepaald interessegebied verder uit te diepen en helpen de leerlingen om in de tweede graad te kiezen voor een studierichting die het best aansluit bij de eigen interesses en talenten.

Zowel in het tweede leerjaar A als B komen basisopties voor, wat betekent dat het begrip “beroepenveld” samen met het begrip ‘beroepsvoorbereidend leerjaar verdwijnt vanaf september 2020.

Organisatie van de basisopties en pakketten

Scholen bepalen zelf welke basisopties ze aanbieden. Ze kunnen algemene basisopties aanbieden, maar ook basisopties in een bepaalde context inkleuren (= pakket). Een school kan bijvoorbeeld de basisoptie STEM-technieken (toepassingsgericht) aanbieden, en de daarvoor neergeschreven doelen realiseren vanuit het pakket ‘mechanica-elektriciteit’ of vanuit het pakket ‘maritieme technieken’.

  • Tweede leerjaar A
    Vanaf het schooljaar 2020-2021 kiest de leerling in het tweede leerjaar A 
    één basisoptie of één pakket binnen het aanbod van de school dat is gebaseerd op de lijst  2A Basisopties en pakketten. Elke basisoptie/pakket in het tweede leerjaar A omvat 5 wekelijkse lesuren .
  • Tweede leerjaar B
    Vanaf het schooljaar 2020-2021 kiest de leerling in het tweede leerjaar B 
    maximaal drie basisopties en/of pakketten binnen het aanbod van de school dat is gebaseerd op de lijst  2B Basisopties en pakketten. Die basisoptie(s)/pakket(ten) in het tweede leerjaar B omvatten in zijn geheel  10 wekelijkse lesuren.