In het tweede leerjaar A kiest een leerling voor één basisoptie  of één pakket binnen het aanbod van de school, dat is gebaseerd op onderstaande lijst. In de lijst staan de pakketten cursief vermeld onder de algemene basisoptie. Een basisoptie/pakket in het tweede leerjaar A omvat altijd  5 wekelijkse lesuren.

 • Economie en organisatie
 • Freinetpedagogie (*)
 • Kunst en creatie (*)
  • Artistieke vorming
  • Ballet
  • Creatie en vormgeving
 • Klassieke talen (Grieks en Latijn)
  • Grieks-Latijn
  • Latijn
 • Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • Sport (*)
 • Rudolf Steinerpedagogie
 • Stem-technieken (toepassingsgericht)
  • Agro- en biotechnieken
  • Bouw- en houttechnieken
  • Grafische communicatie en media
  • Maritieme technieken (*)
  • Mechanica-elektriciteit
  • Textiel (*)
 • Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek-wetenschappen
 • Topsport (*)
 • Voeding en horeca (*)
 • Yeshiva

Het symbool (*) duidt aan dat de basisoptie of het pakket een niche-karakter heeft en er een aanbodbeperking geldt.