Voor de basisvorming zijn er twee sets van onderwijsdoelen in de eerste graad: een set voor de A stroom en een set voor de B-stroom waarbij rekening werd gehouden met het verschillend profiel van leerling A stroom en een leerling B stroom.  De onderwijsdoelen van de basisvorming 1ste graad worden door de Vlaamse overheid online ter beschikking gesteld via  https://www.onderwijsdoelen.be.

Downloads in xlsx formaat

 Iedere set van onderwijsdoelen bevat eindtermen, eindtermen basisgeletterdheid, uitbreidingsdoelen Nederlands en eindtermen die een attitude aangeven. 

Type onderwijsdoel

Statuut

Eindtermen

Eindtermen zijn minimumdoelen die moeten worden bereikt bij een leerlingengroep
Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om  tegen het einde van de eerste graad deze eindtermen bij de meeste leerlingen te bereiken.

Eindterm basisgeletterdheid (BG)

Eindtermen basisgeletterdheid zijn die eindtermen die nodig zijn om te kunnen participeren in de maatschappij: Nederlands, wiskunde, digitale, financiële en informatie geletterdheid. Op het einde van de eerste graad moeten deze eindtermen door elke individuele leerling worden bereikt
Indien een leerling niet in staat is om een basisgeletterdheid te behalen, dan kan de klassenraad een uitzondering voorzien. Maar de toekenning van deze uitzondering is zeer uitzonderlijk.

Uitbreidingsdoelen (UD) Nederlands

De uitbreidingsdoelen zijn doelen voor jongeren die extra uitgedaagd willen worden en zich meer kunnen verdiepen in het Nederlands en moeten worden bereikt bij een bepaalde/beperkte leerlingengroep.

Attitudinale eindtermen (°), attitudinale dimensie van eindtermen

Elke school streeft ernaar dat de leerlingen de eindtermen die een attitude aangeven, bereiken en moet kunnen aantonen dat hiervoor inspanningen worden geleverd.