Basisvorming + keuzegedeelte

Door de modernisering wordt in de eerste graad de basisvorming versterkt. Naast de basisvorming is er een keuzegedeelte (= differentiatie + basisopties en pakketten) dat staat voor: verkennen – verdiepen – versterken.

De decretale doelstelling van de 1ste graad blijft behouden: “leerlingen oriënteren en voorbereiden op een meer bewuste en gerichte studiekeuze in de 2de graad”. 

Om dat te realiseren zijn 2 elementen essentieel:

  • Leerlingen moeten een goede algemene vorming verwerven die hen voldoende bagage geeft om sterk te staan in ons onderwijs en onze samenleving.
  • Daarnaast moeten leerlingen voldoende, en voortbouwend op de lagere school, verder kunnen ontdekken waar hun interesses, talenten en mogelijkheden liggen en die kunnen ontplooien.

Beide elementen – de interesses én de verworven competenties – zullen richting geven aan de mogelijkheden in de verdere onderwijsloopbaan – zoals bij het kiezen van een basisoptie/pakketten in het 2de jaar en een studierichting in de 2de graad – en maken op die manier deel uit van de getrapte studiekeuze.

De basisvorming wordt daarom in de lessentabellen aangevuld met een rijk en oriënterend keuzegedeelte dat de school de ruimte voor differentiatie laat. Dat keuzegedeelte heeft – over de hele 1ste graad en voor elke leerling – twee doelstellingen: versterken en verdiepen.

  • Het moet ruimte bieden voor remediëring als de basisdoelstellingen op het vlak van de algemene vorming niet bereikt zouden zijn = versterken.
  • Het geeft ook ruimte om verdiepend te werken en zo meer kennis op te bouwen over 1 of meer sleutelcompetenties = verdiepen.