Artikel 139, §2, van de codex secundair onderwijs bepaalt expliciet dat de overheid de vakken voor de basisvorming niet meer vastlegt: “Deze eindtermen worden door het Vlaams Parlement niet vastgehaakt aan vakken. Het zijn de schoolbesturen die de verbinding maken tussen de eindtermen en de vakken of vakkenclusters. Daarbij moet het ook duidelijk zijn welke leraar er verantwoordelijk is voor de uitwerking en realisatie ervan.”

Artikel 157/4 van de codex secundair onderwijs stelt: “De Vlaamse Regering legt de benamingen van de vakken vast en bepaalt de indeling in algemene vakken, kunstvakken, technische vakken en praktische vakken.”