Vakkendoordringende eindtermen

De eindtermen die transversaal zijn, zijn eindtermen die in veel verschillende “vakken” van het curriculum doordringen. Of anders gezegd het zijn het soort eindtermen die veelvuldige inoefening, uitdieping, theoretische reflectie nodig hebben aan de hand van herhaalde ontmoeting in diverse contexten zodat er transfer kan optreden.

Let op: dit zijn geen vakoverstijgende eindtermen in de oude betekenis van het woord, maar eindtermen met een resultaatsverbintenis.  Dit betekent dat de leerlingen deze eindtermen moeten bereiken en aldus moeten worden geëvalueerd.

Twee soorten transversale eindtermen

 • Transversale eindtermen, die integraal deel uitmaken van de vakken van de basisvorming (Nederlands – Wiskunde – Natuurwetenschappen – Techniek – Economie – Aardrijkskunde – Geschiedenis – Frans/Engels). Deze eindtermen worden aangeduid met de letter V = verplicht en de vakken worden lichtgrijs gekleurd in het schematisch overzicht.
 • Leercompetenties – alle eindtermen van sleutelcompetentie 13
 • Digitale competentie en mediawijsheid – alle eindtermen van sleutelcompetentie 4
 • Ondernemingszin – alle eindtermen van sleutelcompetentie 15
 • Sociaal-relationele competenties – alle eindtermen van sleutelcompetentie 5

Opmerking
De eindtermen van de bouwsteen “computationeel denken en handelen” (4.3 en 4.4) moeten niet worden bereikt in taalvakken en geschiedenis.

 • Transversale eindtermen, die worden gerealiseerd in samenhang met meerdere vakken naar keuze. Deze worden aangeduid met de letter K = keuze. Aan sommige van deze eindtermen worden vak(ken) toegewezen waarin de onderliggende kennis aan bod komt en in het leerproces wordt geëvalueerd. Deze eindtermen krijgen een groene kleur en de aanduiding vakgebonden in het schematisch overzicht. Voor de eindtermen, die niet aan vak worden gekoppeld, wordt het transversaal karakter zichtbaar door het lichtgrijs kleuren van de vakken.
 • Burgerschap – bepaalde eindtermen van sleutelcompetentie 7
  (ET 7.1 tot en met ET 7.14)
 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid –  bepaalde eindtermen van sleutelcompetentie 1
  (ET 1.13 tot en met ET 1.19)
 • Cultureel bewustzijn – bepaalde eindtermen van sleutelcompetentie 16
  (ET 16.1 tot en met ET 16.6)