De overheid heeft ervoor gekozen om de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs uit te schrijven op basis van de herziene taxonomie van Bloom.

Wat is de taxonomie van Bloom?

De taxonomie van Bloom is een denkkader waarin leerdoelen worden ingeschaald op twee dimensies. De kennis verwijst naar de leerinhoud waarrond geleerd moet worden. De cognitieve procesdimensie verwijst naar de denkactiviteit die leerlingen met deze leerinhoud moeten leren uitvoeren.

Binnen de kennisdimensie wordt een onderscheid gemaakt tussen vier soorten kennis waarop zes categorie├źn van cognitieve handelingen kunnen uitgevoerd worden.

Waarom is er gekozen voor de taxonomie van Bloom?

De grote waarde van het uitschrijven van de eindtermen op basis de herziene taxonomie van Bloom ligt in het verbeteren van de communicatie tussen mensen die met onderwijs bezig zijn. Ze gebruiken een gemeenschappelijke taal en een eenduidig gedefinieerd en consistent begrippenkader.