Om de consistentie en coherentie van de eindtermen over de verschillende graden heen te bewaken, zijn er per sleutelcompetentie bouwstenen afgebakend. Deze bouwstenen geven inhoudelijke richting aan de verschillende graden van het secundair onderwijs, maar dragen geen niveau in zich. De concrete invulling van de sleutelcompetenties worden bepaald in de eindtermen per stroom (1ste graad) of per finaliteit (2de en 3de graad).

Voorbeeld: bouwstenen wiskunde