Sleutelcompetenties zijn clusters van inhoudelijk verwante competenties die de leerlingen moeten verwerven om te functioneren in de maatschappij en zich persoonlijk te ontplooien.

De vernieuwde eindtermen van de basisvorming zijn gekoppeld aan 16 sleutelcompetenties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sleutelcompetenties met inhoudelijke eindtermen (bv. alle eindtermen onder Nederlands, wiskunde/natuurwetenschappen/technologie/STEM, ruimtelijk bewustzijn) en sleutelcompetenties met (deels) transversale eindtermen (bv. digitale competenties, leercompetenties, ondernemingszin). Transversale eindtermen worden gerealiseerd in samenhang met meerdere inhoudelijke eindtermen.

Nr. + verkorte naam sleutelcompetentie

Volledige naam → soort eindtermen

1. Lichamelijke en geestelijke gezondheid

Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid → inhoudelijke + transversale eindtermen

2. Nederlands

Competenties in het Nederlands → inhoudelijke eindtermen

3. Andere talen

Competenties in andere talen → inhoudelijke eindtermen

4. Digitale competenties

Digitale competentie en mediawijsheid → transversale eindtermen

5. Sociaal-relationele competenties

Sociaal-relationele competenties → transversale eindtermen

6. Wiskunde / natuurwetenschappen / technologie / STEM

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie → inhoudelijke eindtermen

7. Burgerschap

Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven → inhoudelijke + transversale eindtermen

8. Historisch bewustzijn

Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn → inhoudelijke eindtermen

9. Ruimtelijk bewustzijn

Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn → inhoudelijke eindtermen

10. Duurzaamheid

Competenties inzake duurzaamheid → geïntegreerd in andere sleutelcompetenties

11. Financieel-economische competenties

Economische en financiële competenties → inhoudelijke eindtermen

12. Juridische competenties

Juridische competenties → geïntegreerd in andere sleutelcompetenties

13. Leercompetenties

Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken → transversale eindtermen

14. Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid → geïntegreerd in andere sleutelcompetenties

15. Ondernemingszin

Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties → transversale eindtermen

16. Cultureel bewustzijn

Cultureel bewustzijn en culturele expressie → inhoudelijke + transversale eindtermen