Integratie doelen
R-doelen

I-doel (alle sleutelcompetenties met uitzondering van SC 4 en SC 13)
*  integratie in zo veel mogelijk vakken

I-doel (sleutelcompetentie 4 – digitale competentie en mediawijsheid)
* integratie in zo veel mogelijk alle vakken
* Informatica_(ICT-en-media) = vakgebonden onderwijsdoelen
* LO = vrijstelling

I-doel (sleutelcompetentie 13 – leercompetenties)
* integratie in zo veel mogelijk vakken
* Informatica_(ICT-en-media), LO, MO, PO = vrijstelling

Schoolbrede doelen
RE-doelen

V-doel
* realisatie: schoolbreed in alle vakken
* evaluatie: via vakevaluatie (vereist)
* rapportering: via vakrapport (vereist)

S-doel
* realisatie: schoolbreed in alle vakken
* evaluatie: via klassenraad  (vereist)
* rapportering: via apart rapport (vereist)