Finaliteit doorstroom: domeingebonden (TSO/KSO)
Dubbele finaliteit: doorstroom/arbeidsmarkt (TSO/KSO)
Finaliteit arbeidsmarkt (BSO)