Finaliteit doorstroom: domeingebonden (TSO/KSO)
Dubbele finaliteit: doorstroom/arbeidsmarkt (TSO/KSO)


De niche-opleidingen werden niet allemaal opgenomen in dit overzicht.

Finaliteit arbeidsmarkt (BSO)


De niche-opleidingen werden niet allemaal opgenomen in dit overzicht.