Basisoptie Klassieke talen
Basisoptie Moderne talen en wetenschappen
Basisoptie Sport
Basisoptie Economie & organisatie
Basisoptie Maatschappij & welzijn

Topsport, Freinetpedagogie, Rudolf Steinerpedagogie en Yeshiva werden niet opgenomen in dit overzicht.