Klik op de gekleurde titels om via POV community de map met de lessentabel en de onderwijsdoelen te openen.

 • Taal en communicatie
 • Toerisme
 • Bouwtechnieken
 • Houttechnieken
 • Mechanische technieken
 • Elektromechanische technieken
 • Elektrotechnieken
 • Textielontwerp en prototyping (*)
  Textielproductietechnieken (*)
 • Maritieme technieken dek
 • Architecturale en beeldende kunsten
 • Creatie en mode (*)
 • Grafische technieken
 • Plant-, dier- en milieutechnieken


 • Bedrijf en organisatie


 • Maatschappij en welzijn
 • Wellness en lifestyle


 • Sport
 • Bakkerij-technieken
 • Horeca
 • Slagerij-technieken