De voorstellen voor de lessentabel tweede graad finaliteit arbeidsmarkt zijn samengebracht in een online spreadsheet op POV community.

Ieder voorstel voorziet 12 lestijden voor de eindtermen basisvorming, 18 lestijden voor de beroepskwalificaties en 2 complementaire lestijden.

Daar de eindtermen van de basisvorming uitgebreid zijn o.a. voor wiskunde, wetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis en er ook nieuwe eindtermen zijn toegevoegd zoals ICT & media en cultuur, is het een uitdaging om binnen de onderwijstijd van 12 lestijden per week de verdeling te maken.

Het resultaat zijn vier varianten, die ieder als basis kunnen worden gebruikt om binnen de eigen school verder te verfijnen.

  • Variant 1

6 uur PAV + 6 uur basisvorming in vakken + zeer beperkt aantal projecten

  • Variant 2

5 uur PAV + 7 uur basisvorming in vakken (waaronder PAV Wiskunde) + beperkt aantal projecten

  • Variant 3

5 uur PAV + 7 uur basisvorming in vakken (waaronder PAV Wiskunde en PAV Nederlands) + beperkt aantal projecten

  • Variant 4

7 uur PAV + 5 uur basisvorming + uitgebreide projectmatige aanpak binnen PAV-STEAM

Heb je nood aan ondersteuning bij het kiezen en schooleigen maken van een variant van de lessentabel tweede graad finaliteit arbeidsmarkt en daarbij horend het toekennen van attributies/ambtsopdrachten, breng dan Heidi Schreuders op de hoogte.