• Matrix 2e en 3e graad
 • Online matrix
 • Basisvorming en specifieke vorming
 • Opbouw van een studierichting
 • Sleutelcompetenties
 • Bouwstenen
 • Eindtermen
 • Burgerschap
 • Financiële geletterdheid
 • Cultuur
 • Gezondheid
 • STEM
 • Computationeel denken
 • Onderzoekscompetenties
 • Ondernemerszin (zin voor initiatief)
 • Cesuurdoelen
 • Onderdelen beroepskwalificaties