Digitale competenties

Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren.