Afspraken preteaching

De directie bespreekt met het betrokken lerarenteam van de heropstart het vervolg van de preteaching.

Tijdens de preteaching hebben leerlingen de nieuwe leerstof doorgenomen ter voorbereiding van de heropstart. 

Zoals beschreven in vorige survivalkits, is het de bedoeling een oefening/test te organiseren om in te schatten hoever de leerlingen staan. Vervolgens zal gerichte ondersteuning aangeboden worden. Dit kan door eenvoudige differentiatie: verdiepingsoefeningen voor de leerlingen die de nieuwe leerstof verworven hebben, nieuwe instructie en oefenmomenten voor de leerlingen die het nog moeilijk hebben met de nieuwe leerstof. Hierbij kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de eerder opgenomen instructiefilmpjes.

Op die manier valt geen enkele leerling uit de boot.