Debriefing coronatijd

Neem de tijd die je nodig acht om in dialoog te gaan met het team. Help hen de afgelopen periode te plaatsen zodat ze nog sterker de komende periode kunnen aanvatten. 

We voorzien een reeks van vragen op verschillende niveaus waaruit je een selectie kan maken, al naargelang van de noden, verwachtingen, de context en het gekozen scenario. 

Daarnaast voorzien we ook enkele mogelijke scenario’s om mee aan de slag te gaan. Het ene scenario is al laagdrempeliger dan het andere.