Lijst met richtvragen

De voorgestelde vragen zijn gebaseerd op de aandachtsgebieden van ‘Pedagogische Tact’. Meer informatie hierover vind je o.a; in dit artikel.(vragen met *kan je capteren voor de verdere schoolwerking)

Persoonlijke ervaringen

 • Hoe heb je als individu (vader/moeder – dochter/zoon – broer/zus – partner) de afgelopen periode ervaren? 
 • Welke gevoelens (+ en -) hebben de afgelopen periode een rol gespeeld?
  Wat wil je delen met je collega’s?
 • Wat heeft het voor jou als mens betekend? 
 • Waaraan denk je dankbaar terug?
 • Waar kijk je met tegenzin op terug?

Insteek 1: de leraar in zijn rol

 • Welke talenten heb je in de afgelopen periode ingezet?
 • Welke valkuilen van jezelf zijn de revue gepasseerd?
 • *Waaraan heb je nood op korte termijn?
 • Wat wil je over de voorbije periode zelf vertellen aan je leerlingen?

Insteek 2: de leraar binnen het team

 • Wat vond je + en – in je contact met collega’s?
 • *Welke ondersteuning van je team (bv. vakgroep, co-teachers…) heb je ervaren?
 • Welke patronen (ondersteunend of belemmerend) zijn weggevallen en welke patronen zijn ontstaan?
 • *Welke zaken zou je meenemen voor toekomstig samenwerken met je collega’s?

Insteek 3: leraar in pedagogische context

Professioneel waren er heel wat uitdagingen. Inzichten en mooie verhalen zijn er ook. Wat waren die (uitdagingen, obstakels, inzichten, mooie verhalen) voor jou? 

De voorbije periode heeft m.b.t. relatie, competenties en autonomie invloed gehad.

 • Hoe heb jij die relatie ‘op afstand’ met je leerlingen ervaren?
 • Wat heb jij gemist of ontdekt in het kader van contact met de leerlingen?
 • Waar ben je trots over?
 • Wat heeft je zichtbaar deugd gedaan?
 • Waarover blijft wat onzekerheid?
 • *Hoe heb jij de pedagogische ruimte die er al dan niet was, ervaren?
 • *Welke kaders waren helpend of heb je gemist?
 • Welke opvattingen over onderwijs zijn er veranderd en wat zou je ermee willen doen? 

Insteek 4: leraar met de bril van een leerling

Neem 1 leerling waaraan je spontaan denkt voor ogen:

 • Hoe is de periode voor hem/haar geweest?
 • Welke gevoelens/gedachten zou dat kind gehad hebben?
 • Is het zelfvertrouwen van dat kind toegenomen of afgenomen?
 • Hoe kijkt het ernaar om terug naar school te komen? Waarom?
 • Kijk jij ernaar uit om je leerlingen te zien?
 • Welke impact zal dit hebben op de manier van ontvangst?
 • Hoe ga je je voorbereiden op die ontmoeting?