Veiligheid

Bij de heropstart heeft de school samen met de preventieadviseur(s) een draaiboek met veiligheidsmaatregelen opgesteld. 

Overloop desgewenst opnieuw dit draaiboek, de praktische toepassingen en de bijhorende instructies ervan met het personeel.

Organiseer een “geleide wandeling” langs de lokalen en ateliers die gebruikt zullen worden.