Communicatie

  • Communiceer zeker 5 dagen voor de heropstart duidelijk alle praktische afspraken. Dit kan via een document, mail of een ingesproken PowerPoint zodat personeel, ouders en leerlingen op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels en het verloop van de heropstart. 
  • De onderliggende gedachte bij dit teammoment kan zijn: wij zijn blij dat jullie er allemaal zijn, gezond en wel. Wij weten dat jullie het allerbeste van jullie zelf gegeven hebben, dat sommigen hun grenzen ver verlegd hebben. We willen onze waardering hiervoor uitspreken.  

Nodig de betrokken leerkrachten uit voor het onthaalmoment. Denk na hoe je (eventueel online) de leerkrachten die nog niet fysiek op school zullen komen, bij dit teammoment kan betrekken. Kom voor de herstart van het onderwijs minstens 1 dag op school samen om de herstart voor te bereiden. Organiseer deze teamdag conform de richtlijnen rond social distancing.  We zien het teammoment bovendien als een opportuniteit om zelf de richtlijnen en de werking rond (physical? Is juister he!) social distancing te ervaren.

Denk ook aan de secretariaatsmedewerkers, poetspersoneel en opvoeders die waarschijnlijk de voorbije periode op school zijn blijven werken. Ook zij vieren mee met de heropstart.