De cursief gedrukte tekst zijn letterlijke citaten uit “Draaiboek preventie in functie van heropstart scholen” en “Draaiboek herstart onderwijs in de basis- en secundaire scholen”.

Uitgangspunten

  • De gezondheid (fysieke én mentale) en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen staan voorop. Welbevinden op school is voor leerlingen én onderwijspersoneelsleden belangrijk, zeker ook in coronatijd. Deze periode heeft een niet te onderschatten impact op het psychosociale welzijn. 
  • De school voorziet maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
  • Social distancing blijft gehandhaafd.

Provinciale scholen hebben een hart voor mensen: het provinciaal onderwijs is een warm nest voor iedereen (ambities Provinciaal Onderwijs). De verschillende scholen hebben de afgelopen tijd heel wat verschillende warme initiatieven ondernomen en een groot hart getoond. Er zijn flink wat inspanningen geleverd om contact met het team en met de leerlingen te hebben en te houden. Bij de fysieke heropening van de scholen is het een goed idee om zowel voor het team als voor de leerlingen die warmte een uitgesproken plaats te geven. Tijd en ruimte vrij maken om met emoties en angsten van iedereen om te gaan is niet zomaar een richtlijn vanuit de overheid. Het onderstreept de ambities van het provinciaal onderwijs en de kansen zijn legio om die warmte passend in jouw school door te trekken. 

Deze survivalkit bevat suggesties om bovenstaande vorm te geven. Dit document focust zich op het psychosociaal welbevinden van het schoolteam. Onder schoolteam verstaan wij: iedereen die bij ons onderwijs betrokken is en rechtstreeks aan onze school verbonden is. 

Deze survivalkit dient ter inspiratie voor schoolleiders die nog op zoek zijn naar insteken: een variatie aan methodieken is aanwezig. Schoolleiders met hun (leidinggevend) team kiezen in functie van hun context, hun reeds genomen initiatieven en de ervaren noden van de school, het schoolteam.

De survivalkit bestaat uit 2 delen:

 


Dit document kwam tot stand in co-creatie met de provinciale scholen en Pedagogische Cel Antwerpen. Hartelijk dank!