Afstandsleren is écht anders dan onderwijs in de klas. Maar waar zit dat verschil nu in, en hoe pak je dat praktisch aan? In bovenstaande video krijg je praktische tips en ideeën om te zorgen dat het onderwijs op afstand zo goed mogelijk verloopt. Bron:  https://afstand.vernieuwenderwijs.nl

Synchroon
Asynchroon
Ter inspiratie
Informatie overdragen
1. Videoconferentie met volledige klas
2. Videostreamen met beperkte klasgroep
1. Vooraf opgenomen video
2. Screencast
3. Digitale cursus
Verlengde instructie
(extra uitleg, problemen oplossen, vragen beantwoorden, …)
1. Videoconferentie met één cursist of beperkte groep
2. Live chat
1. Berichtensysteem
2. E-mail
Opdrachten (verwerking van nieuwe informatie)
1. Interactieve presentatie met online opdrachten
2. Groepswerk via breakout rooms in videoconferentie
1. Offline thuisopdrachten
(uit handboek)
2. Online thuisopdrachten
(via ELO)
3. Online samenwerkings-opdrachten (via cloud)
Toetsen
1. Open boek toets met surveilleren op afstand (online proctoring)
2. Mondelinge toets via videoconferentie met één cursist of beperkte groep
1. Educatieve tools met automatische verbeterfunctie & feedback
2. Toets/werkstuk met vragen die gericht zijn op verbanden

Op welke manier kun je dan vervolgens effectieve didactiek inzetten om leerlingen en studenten actief te laten leren? In onderstaande video enkele tips voor effectieve online didactiek, waarbij ook handige tools voorbij komen. Bron:  https://afstand.vernieuwenderwijs.nl