Overzicht ET 1ste graad

Sleutelcompetentie 1 » Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid
Sleutelcompetentie 5 » Sociaal-relationele competenties