Eindterm 1.10
1.10 De leerlingen passen basis tactieken toe in verschillende spelvormen en binnen elke groep van sporten.
Lichamelijke opvoeding

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
– Rollen in spel en sport, zoals beoefenaar, coach, scheidsrechter, …
– Regels van verschillende individuele en ploegsporten, terugslagsporten, dansante sporten
* Procedurele kennis
– Basis van spel- en sporttactieken binnen elke groep van sporten: individuele en ploegsporten, terugslagsporten en dansante sporten

Met inbegrip dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen
Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de meest essentiële elementen van de beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet consequent