Eindterm 1.
1.12 De leerlingen hanteren principes van fairplay en teamspirit met nadruk op plezier in beweging en sport.
Lichamelijke opvoeding

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
– Principes van fairplay en teamspirit
* Procedurele kennis
– Strategieën om fairplay en teamspirit te bevorderen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten