Eindterm 1.1
De leerlingen verklaren het belang van een gezonde levensstijl.
Natuurwetenschappen

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
– Lichaams-, hand- en mondhygiëne
– Risicofactoren en preventieve maatregelen m.b.t. hygiëne, voeding en actieve levensstijl

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen