Eindterm 1.2
De leerlingen stellen gezondheidsbevorderend gedrag binnen de schoolse context vanuit inzicht in het belang van preventie en mogelijke risicofactoren.
Lichamelijke opvoeding – Natuurwetenschappen

Met inbegrip van kennis
* Procedurele kennis
– Strategieën om een gezonde levensstijl op het vlak van persoonlijke hygiëne te realiseren
– Strategieën om een gezonde levensstijl op het vlak van voeding te realiseren
– Strategieën om een gezonde levensstijl m.b.t. beweging te ontwikkelen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten