Eindterm 1.7
1.7 De leerlingen verklaren mentale en lichamelijke ontwikkelingen binnen de puberteit.
Natuurwetenschappen

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis:
– Morfologische ontwikkelingen binnen de puberteit
– Gepercipieerd lichaamsbeeld versus ideaalbeeld
– Seksuele oriëntatie, identiteit en gender

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen
Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…