Eindterm 1.8
1.8 De leerlingen beschrijven hoe om te gaan met relationele en seksuele gezondheid en integriteit.
Natuurwetenschappen

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis
– Seksueel en relationeel gedrag, met aandacht voor toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de leeftijd, passend in de context, zelfrespect
– Relationele en seksuele ontwikkeling en beleving
– Organisaties voor informatie en hulpverlening
– Vruchtbaarheid, anticonceptie, preventie van SOA’s

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie – beheersingsniveau begrijpen
Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…