Eindterm 1.3
De leerlingen passen technieken voor een correcte lichaamshouding en voor ergonomische principes toe.
Lichamelijke opvoeding

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis:
– Ergonomische principes
* Procedurele kennis:
– Technieken om principes van manutentie, staan, zitten en rughygiëne toe te passen

Met inbegrip van dimensies eindterm
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen
Psychomotorische dimensie: Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de meest essentiële elementen van de beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet consequent