Eindterm 1.16
1.16 De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.° (transversaal – attitudinaal)
Brede basiszorg